Liepājas sporta spēļu skola
Galvenā lapa

VIEGLATLēTIKA

  

Aicinām pievienoties vieglatlētikas treneri

Aicinām pievienoties vieglatlētikas treneri

Datums: 05.07.2021 | Autors: Toms Mackars | Jaunumi

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola” aicina darbā vieglatlētikas treneri  (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

 • Izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 ”Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši “Valsts valodas likuma” prasībām;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • sporta veida apmācības metodikas un  sacensību noteikumu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt mācību treniņu un  audzināšanas darbu, nodrošināt tā savlaicīgu plānošanu, uzskaiti un analīzi;
 • organizēt izglītojamo dalību sacensībās atbilstoši mācību treniņu grupas/u darba plānojumam;
 • piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos (kursi, semināri, konferences u.c.);
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem

Liepājas Sporta spēļu skola piedāvā:

 • labus darba apstākļus, aktīvu un dinamisku darbu;
 • atalgojumu atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV  iesniegt līdz 2021.gada 31.oktobrim elektroniski uz e-pasta adresi lsss@liepaja.lv vai  ar pasta sūtījumu - Liepājas Sporta spēļu skola, Brīvības ielā 55, Liepāja,  LV-3401

Tālrunis informācijai: 63427473

 

Informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Brīvības ielā 55, Liepāja, tālrunis: 63427473, elektroniskā pasta adrese: lsss@liepaja.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas Sporta spēļu skolas tīmekļa vietnes www.lsss.lv sadaļā “Dokumenti” vai klātienē Liepājā, Brīvības ielā 55.


  < atpakaļ